Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2018

Αποφάσεις ΣτΕ για τα Δώρα

Κοινοποιούμε τις αποφάσεις του ΣτΕ σχετικά με την περικοπή των Δώρων στον Δημόσιο τομέα της οικονομίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ειδικού τύπου, «με το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών, οι επίμαχες περικοπές που έγιναν με το νόμο 4093/12 (δεύτερο μνημόνιο) οδηγώντας στην πλήρη κατάργηση των 3 επιδομάτων, αντίκεινται στα άρθρα 25 και 4 του Συντάγματος και τις απορρέουσες από αυτά αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας».

A2635-2018

Tο θέμα έχει παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ για οριστική κρίση. Η εκδίκαση από την ολομέλεια έχει προσδιοριστεί για την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι τής ΦΕ λαμβάνουν Δώρα και Επίδομα Αδείας. Δυστυχώς, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα Σχολεία τής ΦΕ δεν λαμβάνουν Δώρα και Επίδομα Αδείας, παρά το γεγονός ότι η σχέση εργασίας τους είναι ιδιωτικού δικαίου.