Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Έγγραφη απάντηση του ΣΔΝΦΕ στον κ. Ιωακείμ Καλλιβρούση

Ο ΣΔΝΦΕ απέστειλε σήμερα έγγραφη απάντηση στον κ. Ιωακείμ Καλλιβρούση, πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Συλλόγων Γονέων των Σχολείων της ΦΕ και -κατά δήλωσή του- εκπρόσωπο 120.000 γονέων ως πρόεδρος της "Συντονιστικής Επιτροπής Συλλόγων Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων Ελλάδας", σχετικά με την εσφαλμένη -κατά την άποψή μας- τοποθέτησή του για την προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση για την ιδιωτική εκπαίδευση.

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Αναγνωρίζεται η πλήρης προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς.

Μετά από αίτημα της Ομοσπονδίας περιελήφθη στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΠΕΘ για την Έρευνα (αρθ.33, παρ.1) που κατατέθηκε στη Βουλή, ρύθμιση με την οποία παρακάμπτεται η προηγούμενη ρύθμιση του ν.4024/11 περί αναγνώρισης έως 7 ετών προϋπηρεσίας. Πλέον ολόκληρη η προϋπηρεσία που διανύθηκε στην ιδιωτική εκπαίδευση αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη των υπηρετούντων στο δημόσιο αναπληρωτών.
 
Στη δύσκολη αυτή περίοδο για μια ακόμη φορά η αναγνώριση από την πλευρά της πολιτείας ότι η προϋπηρεσία στα ιδιωτικά σχολεία αποτελεί πραγματική δημόσια προϋπηρεσία είναι μία θετική εξέλιξη και επιβεβαιώνει τη θέση του ιδιωτικού εκπαιδευτικού ως λειτουργού της εκπαίδευσης.

Πηγή: ΟΙΕΛΕ