Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών της Φ.Ε. είναι :

Πρόεδρος 

Γρατσίας Νικόλαος 

Αντιπρόεδρος 

Γιαννοπούλου Δήμητρα

Γ. Γραμματέας

Παπανικολάου Μαρία

Ταμίας
  
Φουντούλη Αικατερίνη

Ειδ. Γραμματέας 

Πετράκης Γεώργιος