Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Πρόσκληση σε συμμετοχή στη 10η αιμοδοσία του ΣΚΦΕ

Κατόπιν πρόσκλησης που λάβαμε από τον ΣΚΦΕ, σας καλούμε να συμμετάσχετε στη 10η εθελοντική αιμοδοσία του ΣΚΦΕ. Η αιμοδοσία θα διεξαχθεί την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 9:00 - 13:00 στο Εντευκτήριο των Σχολείων των Ψυχικού.

Προσοχή!!!
Σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά στις άδειες των εκπαιδευτικών: «Ο εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, προσέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του πρωτοβουλία, για να προσφέρει αίμα καθώς και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας δύο (2) ημερών πέραν της ημέρας αιμοδοσίας, με πλήρεις αποδοχές. Σε κάθε περίπτωση ο εκπαιδευτικός οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία. Οι δύο αυτές ημέρες άδειας μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας, είτε οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο και δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος» (Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ (άρθρο 50 του Υ.Κ.) Β7. ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (παράγραφος 5) http://www.alfavita.gr/arthron/odigos-i-nomothesia-gia-tis-adeies-ton-ekpaideytikon).

Χρήσιμα έγγραφα: