Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Νέα διευκρινιστική εγκύκλιος του Ν.4415/2016 (άρθρο 28)

Εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ και νέα διευκρινιστική εγκύκλιος του Ν. 4415/2016 (άρθρο 28), που αφορά στις συμβάσεις των εκπαιδευτικών, τα ωρολόγια προγράμματα, τις επιπλέον δράσεις των ιδιωτικών σχολείων κ.α.

Μπορείτε να διοαβάσετε την εγκύκλιο εδώ.

Πηγή: ΟΙΕΛΕ

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Ανάθεση εφημεριών εκπαιδευτικών Α'/θμιας εκπαίδευσης

Μετά από ερωτήματα συναδέλφων, επισημαίνουμε ότι για την ανάθεση των εφημεριών ισχύουν τα οριζόμενα στο ΠΔ 201/1998, άρθρο 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.

Από όσα αναφέρονται στο εν λόγω ΠΔ αξίζει να σημειωθούν τα εξής:


Εγκύκλιος από το ΥΠΠΕΘ σχετικά με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών από μαθητές και εκπαιδευτικούς

Με την εγκύκλιο 137003/Δ1/25-08-2016 του ΥΠΠΕΘ δίνονται σημαντικές διευκρινίσεις για τη δυνατότητα χρήσης προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών phablets, tablets, laptops κ.α από τον εκπαιδευτικό στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην ίδια εγκύκλιο ορίζεται ποια μπορεί να είναι η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών στους χώρους του σχολείου από τους μαθητές.

Η εγκύκλιος προέκυψε μετά από σειρά ερωτημάτων προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από τον κ. Γιώργο Πετράκη, καθώς, με την παλαιότερη 100553/Γ2/04-09-2012 ΥΑ του Υπουργείου Παιδείας, η χρήση π.χ. προσωπικού tablet από τον εκπαιδευτικό μπορούσε να θεωρηθεί πειθαρχικό αδίκημα!

Μπορείτε να διαβάσετε το ιστορικό των σχετικών ερωτημάτων εδώ.

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Ερμηνευτική εγκύκλιος για την ιδιωτική εκπαίδευση του Ν.4415/2016

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ερμηνευτική εγκύκλιος του Ν.4415/2016 για θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης με θέμα "Διευκρινίσεις σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων".

Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή της ρύθμισης σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών και την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος και τη συμπλήρωση ωρών με τις εκτός ωρολογίου προγράμματος δραστηριότητες.

Πηγή: ΟΙΕΛΕ
 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν.4415/16 που περιλαμβάνει τα άρθρα 28 και 29 για την ιδιωτική εκπαίδευση.

Η σημαντικότατη νομοθετική ρύθμιση που επαναφέρει τη Συνταγματική Νομιμότητα στην ιδιωτική εκπαίδευση (άρθρα 28 και 29 του Ν. 4415/16) δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ.