Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Προτεινόμενα "μέτρα" από τον κ. Κυραϊλίδη, πρόεδρο του ΣΙΣ, για απολύσεις στον χώρο της εκπαίδευσης.

Ο κ. Κυραϊλίδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων, στον οποίο ανήκουν και τα Σχολεία της ΦΕ, ανέφερε στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής επί λέξη τα εξής: "Η μείωση του απασχολούμενου προσωπικού μπορεί να επιτευχθεί με τον εξορθολογισμό, πρώτον του μεγέθους κάθε τμήματος σε αριθμό μαθητών και δεύτερον, του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών".

Ο κ. Κυραϊλίδης στη συνέχεια της τοποθέτησής του εξειδίκευσε τις προτάσεις του με "μέτρα" όπως, η αύξηση των μαθητών ανά τμήμα σε 28 και 30 μαθητές για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αντίστοιχα (προφανώς το +10% παραμένει), η αύξηση των διδακτικών ωρών των εκπαιδευτικών στις 25 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως κ.ά. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την τοποθέτηση του προέδρου του ΣΙΣ εδώ.